đề về đầu 7 hôm sau đánh con gì?

đề về đầu 7 hôm sau đánh con gì?

đề về đầu 7 hôm sau đánh con gì?